25.07.2016  • Aktualizacja informacji o nowym budynku Excelsior
  • Dodano wszystkie misje, które można uzyskać w budynku Excelsior
  • Dodano informacje o nowym budynku Epicka Farma
  • Dodano informacje o nowym budynku Przemysłowa Kopalnia Miedzi
  • Dodano informacje o nowej wyprawie Cenne Dane

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.