27.08.2017  • Dodano wersje ataków do przygody Powrót Do Azylu Bandytów – Generał 270 + Nusala + Vargus z Puszkarzami (umiejętności).
  • Dodano wersje ataków do przygody Powrót Do Azylu Bandytów – Generał Nusala + Vargus + MSW z Puszkarzami.
  • Aktualizacja ataków w przygodzie Ali Baba i Skarb Mądrości (wersje z umiejętnościami).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.