30.05.2019  • Dodano wersje ataków do przygody Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + Borys + MSW z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + Borys + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + 250 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW + Drakul z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Synowie Małego Krawca – Generał 270 + Borys + MSW z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Synowie Małego Krawca – Generał 270 + Borys + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Synowie Małego Krawca – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Synowie Małego Krawca – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW Z Puszkarzami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.