Aktualizacja 05-12.12.2018 • NOWE FUNKCJE:
 • Wydarzenie Bożonarodzeniowe 2018 zostanie technicznie wdrożone do gry i rozpocznie się 10 grudnia o godzinie 10:00, czasu polskiego.
 • Do kategorii Architekt u kupca w grze dodana została nowa Niewyczerpalna Kopalnia Węgla.
 • Dodano różne skórki dla Domu Władyki, które można kupić w kategorii Ozdoby u Kupca w grze.
 • Przygoda”Ali Baba, Młody Drwal” można teraz zakupić za Fragmenty Map w kategorii „Przygoda” u Kupca w grze.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Zadania mające na celu dostarczenie osadników zostały dostosowane w celu uniknięcia sytuacji, które mogłyby doprowadzić do ujemnego bilansu osadników.
 • Tekst podpowiedzi do „Koszyka upominkowego” w Domu Władyki został dostosowany w celu zapewnienia jego widoczności.

12.12.2018

 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Następującymi budynkami można teraz handlować jak zamierzono: Chatą Bożonarodzeniową, Stertą Prezentów, Zimową Ławką, Latarnią Ze Słodkich Lizaków, Pomnikiem Dziadka Do Orzechów i Piramidą Bożonarodzeniową.
 • Nazwy wszystkich budynki będą teraz poprawnie wyświetlane w oknie handlu.
 • Naprawiono problem, który uniemożliwiał wykonywanie pod-zadań Bożonarodzeniowego zadania: „Głoszenie Dobrej Nowiny Bożego Narodzenia”.
 • Skorygowano opis czasowych skórek na budynki Bożonarodzeniowe, aby odzwierciedlić poprawny czas ich trwania – 15 dni.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.