Aktualizacja 08.02.2024  • NOWE FUNKCJE:
  • Wydarzenie Walentynkowe: Ta aktualizacja gry zawiera techniczną implementację tegorocznego Wydarzenia Walentynkowego
  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Zadania samouczka PVP: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał ukończenie zadania samouczka PvP.
  • Zaawansowane kompendium wiedzy na temat gwiazdy z nieba: Naprawiono błąd w tabeli zakładek zaawansowanego kompendium.
  • Tłumaczenia: Naprawiono kilka błędnych tłumaczeń.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.