Aktualizacja 09.02.2022 • NOWE FUNKCJE:
 • Nowe Wydarzenie: Podczas aktualizacji do gry zostanie wdrożone tegoroczne Wydarzenie Walentynkowe. Wydarzenie rozpocznie się 14 lutego 2022 roku.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Budynki: Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe obliczanie czasu odnowienia Obiektów Kultury.
 • Budynki: Niszczenie budynków nie powoduje już błędów w przeglądarce.
 • Budynki: Poprawiono koszt regeneracji Gigantycznej Kuli Ze Śniegiem.
 • Budynki: Naprawiono błąd, który powodował, że premie Fabryki Zabawek miały nieprawidłowy czas trwania.
 • Gildia: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał edycję Rang Gildii.
 • Poczta w grze: Filtry skrzynek pocztowych nie są już wyłączane przy sortowaniu według daty.
 • Poczta w grze: Poprawiono wydajność dla graczy z dużą liczbą maili w skrzynce.
 • Poczta w grze: Nie jest już możliwe usuwanie maili w skrzynce nadawczej, co wcześniej powodowało zawieszenie gry.
 • Wydajność: Ulepszanie budynków nie powoduje już odświeżania strefy.
 • Umiejętności: Umiejętności działające na złoża nie będą znikać po odświeżeniu strefy.
 • Umiejętności: Umiejętność Szczęśliwy kilof powinna teraz zadziałać ponownie, co pozwoli na ponowne odkrycie 11 złoża marmuru.
 • Interfejs Użytkownika: Naprawiono problem, który powodował, że niektóre budynki 7 poziomu miały rozdętą grafikę.
 • Interfejs Użytkownika: Status online znajomych i członków gildii jest teraz ponownie wyświetlany.
 • Interfejs Użytkownika: Podpowiedź dla Generałów w Menu Gwiazdy ponownie pokazuje przypisane jednostki.
 • Interfejs Użytkownika: Liczby w przeglądzie armii stały się bardziej precyzyjne. Postaramy się to jeszcze poprawić w przyszłości.
 • Przygody: Kanał czatu handlowego nie znika już podczas przygody.
 • Budynki: Odwrócono kolejność jednostek w Koszarach.
 • Premie: Fantastyczny klej cukrowy oddziałuje teraz poprawnie na Introligatorze.
 • Wydajność: Wprowadzona została poprawka dla „JavaScript Error” i „Uncaught Range Error”.
 • Specjaliści: Usunięto opcję ataku dla Kwatermistrzów.
 • Interfejs Użytkownika: Usunięto etykietę narzędziową między ikonami w Menu Gwiazdy.
 • Interfejs Użytkownika: Nie jest już możliwe wielokrotne klikanie przycisku potwierdzenia przygody, co prowadziło do awarii.
 • Interfejs Użytkownika: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom używanie więcej niż 3 cyfr dla numerów jednostek w oknie ogólne.
 • Interfejs Użytkownika: Przywrócono podpowiedź dotyczącą pozostałego czasu produkcji w miejscach pracy.
 • Interfejs Użytkownika: Zaznaczenie garnizonu atakującego generała wyświetli teraz poprawne okno.
 • Interfejs Użytkownika: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wyświetlanie efektów premii obszarowych.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.