Aktualizacja 10.10.2017 • NOWE FUNKCJE:
 • Halloweenowy Event zostanie wdrożony do wszystkich wersji językowych w grze 17 października.
 • Premia Brązowe Podkowy: Dodaje 15% do prędkości poruszania wszystkim generałom w przygodzie.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA
 • Poziom trudności przygody zostanie wyświetlony w zaproszeniu.
 • Po atakach w ekspedycjach stosy Psów Wojny są teraz odpowiednio zredukowane.
 • Wysyłanie generałów do menu gwiazdy lub stref przygody nie powinno już powodować zamrażania gry.
 • Pasek stanu punktów obrażeń w raportach z walk został dostosowany do wielu bossów.
 • Kiedy znajomy odwiedzi Twoją wyspę poziom Siedziby Gildii będzie wyświetlał się poprawnie.
 • Fałszywa premia umożliwiająca natychmiastowe zakończenie produkcji w Domu Władyki została usunięta.
 • Generałowie i marszałkowie na początku polecenia ataku lub po jego zakończeniu będą poruszali się zgodnie z przewidywaną prędkością.
 • Opis zadania „Dwie Strony Medalu” został skorygowany, aby dopasować treść do wymagań.
 • Teraz możesz wybrać Przemysłową lub Specjalną Kopalnię Złota, aby ukończyć drugi cel zadania „Wizyta Króla (Część 2)”.
 • Po użyciu “Mikstury słabego punktu” można teraz na tym samym obozie zastosować Skrytobójcę.
 • Naprawiono problem, który powodował, że zainwestowane w generałów książki znikały, jeśli zostali oni wysłani na przygody tuż po wyszkoleniu umiejętności.
 • Zadania z premią nie zostaną ponownie uruchomione, jeśli jest już aktywne zadanie tego samego typu.
 • Premie strefowe mogą teraz zostać zastąpione podobnymi przez gospodarza przygody. Zaproszeni gracze nie mogą już anulować premii strefowych na przygodach.
 • Skasowane transakcje nie będą już wyświetlać się w historii transakcji.
 • Zadania z premią nie powinny się zacinać.
 • Etykieta dotycząca opcji „Wyłącz dym” została dostosowana, aby oddać obecną sytuację.
 • Osiągnięcia „Prosto w głowę” i „Krwawa furia” odnoszą się teraz do głównego obozu zamiast do obozów przywódców.
 • Naprawiony został błąd w Firefoxie który przenosił część Interfejsu Użytkownika do lewej górnej strony ekranu.
 • Interfejs użytkownika w przygodach z premią będzie miał właściwy obszar docelowy.
 • Limit u kupca w grze dotyczący „Szkółek Wiejskich” został dostosowany dla tych, którzy kupili już kilka w poprzednim wydarzeniu Halloweenowym.
 • Wiadomość awatara dla premii tropikalna klatka w łańcuchu zadań „Mała Panda” została dostosowana. Ikona będzie się wyświetlać wraz z tekstem określającym poprawną nazwę premii.
 • Sektory są teraz dostępne za pomocą skrótu klawiszowego, nawet jeżeli menu budowli jest otwarte.
 • Obrazy w archiwum zostały zaktualizowane i są teraz zgodne z nową klasyfikacją przygód.
 • Tekst [undefined text] nie powinien się wyświetlać na czacie gildii.
 • Złoża, które mogą być szybciej wyeksploatowane powinny mieć teraz prawidłowy „Czas produkcji”.
 • Panel w oknie przygody został zmieniony z „Misja” na „Szczegóły”.
 • Akty własności wyspy mogą zostać teraz wykupione tylko od poziomu 50 w górę.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.