Aktualizacja 13.12.2023 • NOWE FUNKCJE:
 • Nowe wydarzenie: Podczas tej aktualizacji do gry zostanie technicznie wdrożone tegoroczne Wydarzenie Bożonarodzeniowe. Wydarzenie rozpocznie się 18 grudnia!
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Naprawiono kilka problemów z zablokowaną strefą związaną z przygodami.
 • Potworna Kopalnia Brązu jest teraz poprawnie wyświetlana w przeglądzie ekonomicznym.
 • Naprawiono wyświetlanie niektórych łańcuchów produkcyjnych w przeglądzie ekonomicznym.
 • Czas podróży w podpowiedzi kwatermistrzów będzie teraz uwzględniał umiejętności.
 • Ikony warstwy informacyjnej można teraz włączyć ponownie po przeładowaniu strony z wyłączonymi ikonami.
 • Premie ze Stanicy Wywiadowców i Stacji Kontroli Pogody nie są już wyświetlane jako możliwe do anulowania podczas przygód.
 • Naprawiono błąd wyświetlania premii Wielkiego Szpitala Polowego w etykiecie generała.
 • Transakcje zawierające przedmioty inne niż surowce liczą się teraz do zadań sprzedaży w Pathfinderze.
 • Hołdy z granitu i zaprawy będą teraz poprawnie wyświetlane w przeglądzie ekonomicznym.
 • Naprawiono kilka błędów z tłumaczeniami.
 • Magazyn Na Łodzi z kalendarza Halloween 2023 powinien być teraz powracającym przedmiotem, zgodnie z pierwotnymi założeniami.
 • WAŻNE: Wszystkie Magazyny na Łodzi pochodzące z kalendarza i znajdujące się w menu Gwiazdy, na handlu i na wyspie otrzymają status „powracający”. Wszystkie przedmioty, które zostały już usunięte, nie zostaną automatycznie przywrócone. Zostaną one zwrócone przez pomoc techniczną. Jeśli utworzyłeś już zgłoszenie po utracie Magazynu Na Łodzi, otrzymasz go z powrotem tak szybko, jak to możliwe. Każdy, kto jeszcze tego nie zgłosił, powinien zgłosić utratę do zespołu wsparcia. Uwaga: Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń odpowiedzi mogą być opóźnione, ale Twoja sprawa zostanie rozpatrzona!
 • PvP/ Kolonie:
 • Naprawiono błąd, który powodował, że zwykłe oddziały były przekształcane w najemników podczas przygód.
 • Mapa nie staje się już nieruchoma po zebraniu plonów z kolonii.
 • Interfejs użytkownika walki PvP jednego marszałka nie znika już, jeśli inny marszałek wejdzie do walki lub ją opuści.
 • Podpowiedź menu gwiazdy dla generałów ekspedycji będzie teraz wyświetlana poprawnie.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że jednostki powracające z ekspedycji nie były wyświetlane w przeglądzie populacji.
 • Zakładka menu budynków nie jest już niedostępna po odwiedzeniu kolonii.
 • Naprawiono błąd, który powodował zablokowanie opcji wyszukiwania kolonii po odrzuceniu poprzednich wyników wyszukiwania.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre zadania samouczka kolonii nie kończyły się.
 • Nagrody za kolonie będą teraz poprawnie wyświetlane i dostarczane.
 • Przycisk PvP w menu awatara jest teraz ponownie wyszarzony, jeśli konto nie osiąga wymaganego poziomu.
 • Naprawy związane z Wydarzeniem Bożonarodzeniowym:
 • Ukończenie etapu Rynku bożonarodzeniowego nie daje już łupów za pokonanie obozu.
 • Otwieranie wielu drzwi kalendarza z rzędu nie powoduje już awarii gry.
 • Rynek bożonarodzeniowy będzie miał teraz prawidłową ikonę ulepszenia.
 • Niektóre zadania świąteczne będą teraz wyświetlać prawidłową datę drzwi kalendarza.
 • Kalendarz wydarzeń ma teraz prawidłowy nagłówek.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że menu premii było dostępne, gdy rynek bożonarodzeniowy był gotowy do ulepszenia.
 • Rynek bożonarodzeniowy ma teraz prawidłowy opis.
 • Gumowe Kaczki mają teraz takie same koszty produkcji w Zwykłym i Specjalnym Magazynie Prowiantu.
 • Osiągnięcie Koncerty świąteczne jest ponownie dostępne.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.