Aktualizacja 15.03.2023  • NOWE FUNKCJE:
  • Budynki Walentynkowe: Niektóre budynki z wydarzenia walentynkowego 2023 zostały dodane do sekcji architekt u kupca w grze: Jarmark Karnawałowy, Wieża Obserwacyjna Strażników, Elegancki Hotel, Nawodny Magazyn, Gwiazda Z Nieba.
  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Interfejs Użytkownika: Kanały czatu nie przełączają się już podczas rozpoczynania lub kończenia przygody.
  • Interfejs Użytkownika: Naprawiono błąd, który powodował znikanie produkcji w kolejce po otwarciu i zamknięciu opcji produkcji.
  • Interfejs Użytkownika: Dostosowanie pozycji lub rangi członka gildii nie będzie już powodować znikania znaczników online.
  • Dodatkowo, pozostałe zasoby eventowe z tegorocznego Eventu Walentynkowego zostaną przekonwertowane

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.