Aktualizacja 16.06.2020 • NOWE FUNKCJE:
 • Letnie Wydarzenie: Letnie wydarzenie zostanie technicznie zaimplementowane do gry. Wydarzenie rozpocznie się 22 czerwca!
 • Letnie Wydarzenie: Nowy bonus w postaci Letnich przygód zostanie dodany do Przygód z serii: „Podzielone miasto”
 • Nowy Generał: Nowy specjalista „Generał Sylvana” będzie dostępny w sklepie eventowym!
 • Nowa Paczka: Paczka „Wszechstronny Pakiet” zostanie dodana do sklepu eventowego!
 • Nowy Budynek: Przepastny magazyn zostanie dodany do sklepu eventowego!
 • Nowy Budynek: Hołd dla piekarni można będzie nabyć poprzez kalendarz eventowy i u kupca!
 • Nowe Zadania: 5 nowych dziennych zadań zostanie dodanych do gry.
 • Nowy Budynek: Dekoracja: „Kwietna Flaga Piratów” zostanie dodana do sklepu eventowego.
 • Nowy Budynek: Nowy Budynek – „Mennica Żetonów”, zostanie dodany do sklepu eventowego.
 • Osiągnięcia: 9 nowych osiągnięć związanych z ulepszeniami budynków na poziomie 7 zostanie dodanych do gry.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Tekst: Zostanie dodany brakujący tekst do Nawozu słonecznikowego w Menu Gwiazdy.
 • Tekst: Błędny opis dotyczący Uprawy słoneczników u Kupca w grze zostanie poprawiony. Teraz będzie wyświetlać prawidłowy czas trwania – 90 minut.
 • Grafika: Pozycja Hołdu dla Mnicha została dostosowana.
 • Grafika: Przy umiejętności Szalonego Naukowca wyświetli się teraz prawidłowy symbol.
 • Premie: Premia Wróżkowy pył będzie działać jak zamierzono.
 • Przygoda: Premie w wyprawie Nieznane Regiony będą działały zgodnie z zamierzeniem.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.