Aktualizacja 16.12.2021  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Logowanie: Naprawiono błąd występujący podczas logowania do gry.
  • Wydarzenie: Zasoby Eventowe z Wydarzenia Halloween zostały wymienione.
  • Przedmioty: Usunięto nadmiar Licencji (Certyfikatów) Gildii.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.