Aktualizacja 17.11.2020 • NOWE FUNKCJE:
 • Nowa Przygoda: Do gry została dodana nowa przygoda: „Interesy Bonabertich” .
 • Nowy Łańcuch Zadań: Do gry dodano nowy łańcuch zadań związany z nową przygodą „Interesy Bonabertich”.
 • Nowy Hołd: Nowy Budynek – Wspaniały hołd dla warsztatu rzeźnika – można zdobyć dzięki ukończeniu nowych osiągnięć.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Budynki: Podpowiedzi Skórek Domu Władyki w Menu Gwiazdy powinny wyświetlać dodatkowe informacje.
 • Budynki: Po postawieniu kopalni na złoże – dane złoże zostanie na swoim miejscu.
 • Specjaliści: Naprawiono błąd powodujący odtwarzanie dźwięków męskiego geologa zamiast żeńskiego geologa.
 • Interfejs Użytkownika: Zaktualizowano wpis dotyczący konwersji Punktów Doświadczenia w archiwum pomocy.
 • Tekst: Poprawione zostały różne drobne błędy w tłumaczeniu.
 • Inne: Podczas aktualizacja nastąpi konwersja zasobów Halloweenowych.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.