Aktualizacja 18.01.2023  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Specjaliści: Wybranie garnizonu zajętego generała, nie powoduje już zaznaczenia ostatniego wybranego generała.
  • Specjaliści: Podczas klikania na cel poruszającego się generała nie pojawia się już grafika garnizonu.
  • Tekst: Poprawiono niektóre z tłumaczeń.
  • Interfejs Użytkownika: Naprawiono problem, który powodował, że wyskakujące okienko dotyczące zastosowania Trzeciego Oka pozostawało na ekranie dłużej niż powinno.
  • Interfejs Użytkownika: Jeśli zmienia się liczba oddziałów generała, zostanie to zaktualizowane w menu wysyłania armii.
  • Interfejs Użytkownika: Naprawiono problem, który mógł powodować wyświetlanie nieprawidłowej etykiety narzędziowej, gdy budynek został zburzony lub przeniesiony.
  • Interfejs Użytkownika: Naprawiono problem z historią handlu, który mógł powodować problemy z logowaniem.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.