Aktualizacja 18.07.2017 • NOWE FUNKCJE:
 • 24 lipca o godzinie 10:00, zaskoczy Was niesamowity nigdy wcześniej niepokazywany ekscytujący event. Więcej szczegółów zostanie opublikowanych wraz z początkiem eventu.
 • Nowe opcje są dostępne, aby ukryć wskaźnik pojemności (pełny magazyn, brakujące zasoby, stan uśpienia).
 • ZMIANY I ULEPSZENIA
 • Łańcuch zadań “Wyzwól swoje włości” został dostosowany w celu uniknięcia zamieszani.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń interfejsu PvP.
 • Bitwy nie powinny już kończyć się niekończącą się animacją.
 • Pakiet medyczny ekspedycji będzie wyświetlany zgodnie z przeznaczeniem po osiągnięciu poziomu 30.
 • Umiejętność „Poszukiwacz kłopotów” będzie teraz wyświetlana w podpowiedzi, podczas wysyłania na poszukiwanie przygód odkrywców, którzy mają zainwestowane punkty w tę umiejętność.
 • Budynki w przygodzie „Zaginiona Czaszka” zostały zamienione na inne i teksty, które się uruchamiały zostały skorygowane.
 • Możliwość wylądowania we wrogiej strefie w przygodzie “Najazd Wikingów” została usunięta.
 • Odpowiednia ikona i tekst zostały dodane do wiadomości awatara otrzymanej po zastosowaniu premii „Tropikalna Klatka” na Domu Władyki.
 • Opcja „Prezent dla przyjaciela” w strefie przyjaciela została przetłumaczona.
 • Wiadomość awatara otrzymana przy użyciu premii strefowej została dostosowana do strefy, w której się znajdujesz (strefa domowa, strefa znajomego, strefa przygody).
 • Wpisy handlowe nie będą już występowały podwójnie w historii transakcji.
 • Drugi i trzeci sektor w przygodzie „Ali Baba i skarb wiedzy” został skorygowany, aby rozwiązać problemy przechwyceniem.
 • W przygodzie “Aladyn i piękna księżniczka” wprowadzono 8 sektor na wyższym płaskowyżu, aby uniknąć przechwytywania generałów przez obozy, które się tam znajdują.
 • Wiadomości z łupem zdobytym przez odkrywcę z umiejętnością “Dzika determinacja” nie będą już dublowały się w skrzynce.
 • Próba użycia premii strefowej w miejscu gdzie jest już zastosowany ten sam typ premii strefowej wywoła powiadomienie z ostrzeżeniem.
 • Premie strefowe nie mogą już być stosowane dwa razy po szybkiej zmianie stref.
 • Osiągnięcie „Och! Ale się świeci!” będzie zaliczało wszystkie złoża złota znalezione podczas poszukiwań.
 • W „El Chupacabra” usunięto duplikat obozu, otwierając alternatywne przejście do wschodniego odcinka dżungli.
 • Wykonano także drobne zmiany elementów dekoracyjnych.
 • Zastosowanie premii strefowej „Wróżkowy pył”w strefie przygody nie powinno blokować ostatniego elementu kolekcji.
 • Powiadomienie będzie teraz wyświetlać dokładną wiadomość, gdy znajomy zastosuje premię na swoim Magazynie Prowiantu i Specjalnym Magazynie Prowiantu.
 • “Undefined text” nie powinien już pojawiać się w „Ali Baba i drugi złodziej”.
 • Strefa lądowania w przygodzie „Sprytny Mały Krawiec” została skorygowana, aby uniemożliwić generałom anulowanie procesu budowy garnizonu.
 • W wyprawie „Zaginione Miasto” zostały wdrożone nowe ikony „magicznych kamieni”.
 • Ekspedycje szkoleniowe zostaną zwrócone pocztą po anulowaniu.
 • Punkty wytrzymałości podczas odtwarzania raportu bitwy będą ścisłe i dokładne.
 • Pod-zadania, z „Twoja pierwsza kolonia” rozpoczną się teraz w tym samym czasie, aby uniknąć podboju dwóch różnych kolonii.
 • Premie „Nieproszeni goście” mogą zostać zwrócone po zastosowaniu ich na Domu Władyki.
 • Aby uniknąć zbyt szybkiego ukończenia przygody, dla bezpieczeństwa będzie wyświetlone pytanie z prośbą o potwierdzenie.
 • Obszar obserwacji w przygodzie “Dzielny mały krawiec” został dostosowany.
 • Czas Premium będzie teraz wyświetlany w interfejsie premii strefowych także na przygodach/ekspedycjach.
 • Nie ma już możliwości umieszczenia generała obok przywódcy, nie walcząc z innymi obozami bandytów w mini przygodach.
 • Tekst i obraz w archiwum odnoszący się do nagród za logowanie został dostosowany w celu dopasowania do najnowszej funkcjonalności.
 • Opis osiągnięcia „Przywódca watahy” został skorygowany, aby uniknąć nieporozumień.
 • Premie ze starych eventów można teraz zwrócić do Domu Władyki hurtowo, używając suwaka.
 • Wiadomości awatara będą teraz wyświetlały odpowiednią ikonę podczas stosowania premii na Domu Władyki.
 • Podpowiedź o możliwości włączenia / wyłączenia nazw generałów / marszałków została dostosowana.
 • Gracze, którzy ukończyli wszystkie osiągnięcia nie powinni już doświadczać żadnych problemów.
 • Rozwiązano problem z przeglądarką Chrome powodującą rozłączenia i zawieszanie.
 • Licznik zadań w wyprawie „El Chupacabra” został skorygowany.
 • Przy inicjowaniu handlu bezpośredniego tekst znajdujący się u góry okna handlu odnosi się do właściwego przycisku.
 • Wyskakujący komunikat ostrzegawczy otrzymany po anulowaniu ekspedycji szkoleniowej jest aktualny.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.