Aktualizacja 18.10.2023  • NOWE FUNKCJE:
  • Nowe wydarzenie: Podczas tej aktualizacji do gry zostanie technicznie wdrożone tegoroczne Wydarzenie Halloween. Wydarzenie rozpocznie się 23 października!
  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Interfejs Użytkownika: Wiadomości z łupami mają teraz podpowiedzi.
  • Interfejs Użytkownika: Przycisk usuwania jest teraz wyszarzony podczas wybierania wiadomości handlowej od znajomego.
  • Interfejs Użytkownika: Filtr „Transakcji nieosiągalnych” nie będzie już wyłączał wszystkich innych filtrów.
  • Interfejs Użytkownika: Poprawione zostały ikony dla ukończonych tekstów Excelsior.
  • Interfejs Użytkownika: Przywrócony został interfejs walki PvP.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.