Aktualizacja 20.10.2021  • NOWE FUNKCJE:
  • Nowy event: Podczas aktualizacji zostanie technicznie zaimplementowane Wydarzenie Halloween 2021. Wydarzenie rozpocznie się 25 października 2021 roku!
  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Premie: Premia: „Ciasteczka z mlekiem” ze Świątecznej Piekarni nie będzie już oddziaływała na wszystkie budynki.
  • Poczta w grze: Wprowadzono kilka ulepszeń do okna poczty.
  • Poczta w grze: Ponowne otwarcie skrzynki pocztowej po zastosowaniu filtrów nie będzie już powodować wyświetlania wiadomości jednej na drugiej.
  • Interfejs Użytkownika: Wysłanie Generała do przygody za pośrednictwem okna Generała wymaga teraz ponownego potwierdzenia.
  • Interfejs Użytkownika: Naprawiono problem z opcją „szukaj” w handlu.
  • Interfejs Użytkownika: Czat nie łączy się już ponownie z zakładką globalną.
  • Interfejs Użytkownika: Przeniesienie Generała lub budynku nie sprawi, że stara lokacja zostanie zablokowana.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.