Aktualizacja 20.03.2018  • NOWE FUNKCJE:
  • Techniczne wdrożenie wydarzenia Wielkanocnego odbędzie się 26 marca. Wydarzenie zostanie wdrożone we wszystkich wersjach językowych około godziny 10:00 czasu polskiego.
  • Nowa premia „podkowy” będzie dostępna w kategorii „Epickie przedmioty” u kupca w grze.
  • ZMIANY I ULEPSZENIA
  • Blokowanie Zielonego Zajączka Wielkanocnego zostało skorygowane i nie można go już umieścić w niewłaściwych miejscach.
  • Opis umiejętności solidne stemple dla geologa został skorygowany i jest teraz bardziej precyzyjny.
  • Sytuacja, w której zadanie z premią „Mała Panda” dawało więcej nagród, niż zamierzano, została naprawiona.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.