Aktualizacja 21.05.2019 • NOWE FUNKCJE:
 • Ulepszony Warsztat Snycerza jest teraz dostępny u Kupca w grze w kategorii Architekt.
 • Premia Dla Znajomego jest teraz dostępna u Kupca w grze.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Nagrody za cotygodniowe wyzwania zostały dostosowane; podzadania będą nagradzane żetonami!
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający wysyłanie kolejnych jednostek do Ekspedycji szkoleniowej.
 • Dostosowano mgłę w wyprawie „Wielka Bitwa”, aby upewnić się, że ostatni sektor po spełnieniu warunków będzie widoczny.
 • Dostosowano kolejność specjalistów w Menu Gwiazdy, gdy sortowani są według typu.
 • Dostosowano nazwy skórek Domu Władyki w oknie handlu, aby trwałe skórki można było odróżnić od skórek tymczasowych.
 • Po zburzeniu Uroczego Ogrodu, okno ostrzegawcze będzie od teraz już zawsze wyświetlać tekst.
 • Misja Poszukiwacza „Maksymalna wydajność złóż!” wyświetla teraz prawidłową liczbę wymaganych kopalń tytanu.
 • Gracze nie będą już otrzymywać zbędnych Planów w Kampanii Górski Klan. Wszelkie dodatkowe zbędne plany zostaną zamienione na plany do łańcuchów, które wciąż mogą być ulepszane. Jeśli wszystkie ulepszenia będą już odblokowane, zamiast tego przyznana zostanie premia.
 • Punkty osiągnięć za łańcuchy zadań eventowych zostały przyznane graczom, którzy byli aktywni podczas wydarzenia, ale nie mogli ich ukończyć.
 • Powielone Epickie Kuźnie w wyniku wcześniej naprawionego błędu zostały usunięte.
 • Podczas przerwy odbędzie się konwersja zasobów Wielkanocnych.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.