Aktualizacja 23.08.2016 • NOWE FUNKCJE:
 • Menu Gwiazdy/sortowanie/wyszukiwanie: Ulepszenia w Menu Gwiazdy zostały wprowadzone, po to, aby sprostać ogromnej liczbie przedmiotów.
 • Aktualizacja Targowiska Gildii: Nowe przedmioty są dostępne u kupca.
 • Rozmiar okna czatu: Rozmiar okna czatu jest teraz zapisany podczas jednej sesji gry.
 • Dodatkowe sposoby/skróty, aby uzyskać dostęp do Kantora Handlowego i Siedziby Gildii: Klikając w Kantor Handlowy i Siedzibę Gildii otwiera się odpowiedni Interfejs.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Okno potwierdzenia wyskakuje podczas próby anulowania transakcji.
 • Interfejs Użytkownika walk PvP pokazuje poprawne jednostki wroga.
 • Obszary przechwytywania zostały zmienione dla przygody „Sindbad i Oblężone Miasto”.
 • Mapa Ekspedycji: Granice w mapie Ekspedycji zostały zmienione ze względu na problemy z przechwytywaniem.
 • Sloty kolonii zakupione za punkty waleczności wygasną zgodnie z przeznaczeniem.
 • Budowanie dużych wież nie wpływa już na ekspedycje i detale mapy.
 • Pułapki na terenie lasu nie działały poprawnie, gdy atakowany był obóz w przygodzie „Wyspa Piratów”.
 • Obozy graczy są brane pod uwagę podczas użycia narzędzi do planowania PvP.
 • Zakładka kanału urzędników Gildii będzie w dalszym ciągu wyświetlana po modyfikacji szeregów.
 • Czas rankingowy jest wyświetlany dokładniej.
 • Czat nie jest już zablokowany dla użytkowników z poziomem powyżej 5.
 • Sloty przygód zostaną zwolnione, gdy zaproszenie przygody wygaśnie lub zostanie anulowane.
 • Znaczniki czasu na czacie zostały poprawione.
 • Po zburzeniu budynku wyskoczy wiadomość z dokładna informacją.
 • Osiągnięcia: „Morze chleba” i „Zapaszek” biorą teraz wszystkie uzupełnienia Ryb i Mięsa z konta.
 • Generałowie nie będą dłużej wyszarzony, gdy wraca do Menu Gwiazdy (podczas gdy okno Menu Gwiazdy jest otwarte).
 • Prawidłowe oddziały są wyświetlane w Przeglądzie wojsk podczas wykonywania ekspedycji.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.