Aktualizacja 28.07.2016  • ZMIANY I USPRAWNIENIA:
  • Limity handlowe: Nowe limity: 10 budynków, 1000 przedmiotów, 100000 uzupełnień.
  • Czas Premium: Pozostały czas premium jest wyświetlany we wszystkich strefach: Przygodach/Ekspedycjach/U przyjaciół.
  • Generałowie: Został naprawiony problem związany ze zbyt szybkim odzyskiwaniem sił przez generałów.
  • Tłumaczenie: Zostało naprawionych kilka błędów związanych z tłumaczeniem w grze.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.