Aktualizacja 28.07.2020 • NOWE FUNKCJE:
 • Nowe Budynki: Za ukończenie wymagających osiągnięć dostępne są dwa nowe Hołdy z są nimi: Hołd dla Mennicy & Hołd dla Mennicy Złota!
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Premie: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał działanie Prestiżowej premii dla znajomego w przygodach: Podzielone Miasto Jesienią oraz Podzielone Miasto w Lecie.
 • Zadania: Dostosowano zakresy poziomów i nagrody w wybranych zadaniach dziennych.
 • Grafika: Zakapturzony generał w raportach z bitew wyświetlany jest w odpowiedniej rozdzielczości.
 • Grafika: Góry nie znikają już po umieszczeniu na nich kopalń.
 • Osiągnięcia: Kolejność w menu osiągnięć została zmieniona. Osiągnięcia zostały uporządkowane w kolejności od najbardziej znaczącego do najmniej znaczącego.
 • Osiągnięcia: Ulepszenie zbrojowni, którą otrzymuje się jako nagrodę za osiągnięcie 10 poziomu PvP, umożliwia teraz ukończenie osiągnięcia „Zbrojownia pierwszej klasy”.
 • Kupiec: Uprawa Słoneczników dostępna za łodygi magicznej fasoli została przeniesiona do kategorii „przedmioty epickie”.
 • Budynki: „Nie-powracający” Hołd dla Piekarni zostanie zmieniony na „powracający do Menu Gwiazdy”.
 • Tekst: Poprawione zostały różne drobne błędy w tłumaczeniu.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.