Aktualizacja 31.08.2021  • NOWE FUNKCJE:
  • Nowe Wydarzenie: Podczas tej aktualizacji do gry zostanie wdrożone Wydarzenie Rocznicowe. Wydarzenie rozpocznie się 6 września!
  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Budynki: Wybór produkcji Epickich Miejsc Pracy został naprawiony.
  • Tekst: Naprawionych zostało kilka błędów w opisach.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.