Problem z logowaniem.

Uwaga, ci co grają przez klienta, mogą wejść do gry: Utwórz skrót client.exe na pulpicie. Kliknij na ten skrót, wybierz właściwości i w oknie element docelowy dopisz po client.exe –fastlogin Uruchom grę przez utworzony skrót.

Aktualizacja 13.07.2023

NOWE FUNKCJE: Skórki budynków o stałym czasie trwania będą teraz powracać do Menu Gwiazdy, jeśli zostanie na nie nałożona inna skórka i będzie można ich ponownie użyć. Skórki budynków o ograniczonym czasie trwania zostaną nadpisane, jeśli zostanie na nie nałożona inna skórka. Chat: Dodano nowy kanał czatu. ZMIANY I ULEPSZENIA: Osiągnięcia: Nazwy kategorii osiągnięć są […]

Changelog 21.06.2023

NOWE FUNKCJE: Skórki Budynków: System skórek budynków został gruntownie przerobiony. Stałe skórki powrócą teraz do menu gwiazdy, jeśli zostanie nałożona na nie inna skórka. ZMIANY I ULEPSZENIA: Interfejs: Okna budynków nie pozostaną już otwarte podczas przełączenia strefy. Interfejs: Naprawiono błąd powodujący obcinanie liczb powyżej 1 miliona. Tekst: Poprawiono kilka błędów tekstowych.


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.