Drzewko Pisankoweod poziomu ?


Pochodzenie: Event Wielkanocny 2023 12.999
Event Wielkanocny 2023-2024 9.999

Potrzebny patent budowlany: NIE
Czas budowy: 40 sekund
Wielkość budowli: 2×2 pola
Możliwość ulepszenie: NIE
Można handlować: NIE
Po wyburzeniu wraca do Menu Gwiazdy: TAK

W budynku możemy uaktywnić premie strefowe:

Wygląd Nazwa Opis Koszt Czas Trwania Odnowienie
Poszukiwanie Jajek Wzmacnia wszystkich odkrywców, aby podczas wydarzenia znaleźli 2x więcej podstawową ilość zasobów eventowych.
Nie kumuluje się ze zdolnościami Odkrywców i ma pierwszeństwo przed słabszymi wersjami.
500
300
5.000
5.000
100
48 godzin 24 dni

CZAS ODNOWIENIA (-10% za budynek):

Ilość Budynków: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Czas: 24d 21.6d 19.2d 16.8d 14.4d 12d 9.6d 7.2d 4.8d 2.4d


Natychmiastowa Budowa: 1


Przenieś Budynek: darmoweSKÓRKI:

Drzewko Pisankowe (niebieski) Drzewko Pisankowe (czerwony)
999 (stała) 999 (stała)
Kupiec: Skórki Budynków Kupiec: Skórki Budynków


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.