Changelog 01.06.2017  • ZMIANY I ULEPSZENIA
  • Lokalizacja: Kilka pomniejszych poprawek tekstowych.
  • Interfejs: Ikona Pakietu Medycznego Ekspedycji została dodana do powiadomienia o zdobyciu 30 poziomu.
  • Interfejs: Poprawiono ikony kolekcji w przygodzie „Zaginione Miasto”.
  • Stabilizacja: Ulepszenia stabilności stref.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.