Changelog 04.03.2021  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Sala Koncertowa: Sala Koncertowa została zaktualizowana o 2 nowe premie. Muzyka dla nowych premii nie została jeszcze dodana.
  • Nowy Budynek Kulturalny: Pomnik Zakochanych została dodana. Produkuje różnorodne premie i może zostać ulepszona.
  • Nowy Budynek: Cudowny Wiosenny Dom Mieszkalny został dodany do gry. Obecne grafiki budynku zostaną zastąpione później.
  • Nowy Budynek: Hodowla Królików została dodana do gry.
  • Nowy Specjalista: Macierzyńska Odkrywczyni został dodany do gry.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.