Changelog 06.03.2024 • NOWE FUNKCJE:
 • Ta aktualizacja dodaje aktualną wersję wydarzenia wielkanocnego do serwera testowego.
 • Nowy powtarzalny łańcuch zadań dla Deszczu Gwiazd.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Naprawiono problem z czasami podróży Generała, który mógł powodować zablokowanie strefy.
 • Wieża Strażnicza wyświetla się teraz poprawnie w przeglądzie gospodarki.
 • Na Arktyczną Kopalnię Tytanu wpływa teraz prawidłowo premia Ciasteczka i Mleko ze świątecznej piekarni.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że ilość premii ze Składu Kamienia w magazynie była wyświetlana jako 0 w podpowiedzi menu.
 • Opcja Wyślij do domu nie jest już wyświetlana jako dostępna, gdy Generał atakuje.
 • Naprawiono błąd powodujący, że złoża nie były wyświetlane podczas budowy Wieży Strażniczej.
 • W Kantorze Handlowym wyświetla się teraz poprawny czas zakończenia oferty.
 • Naprawiono błąd powodujący, że przyciski wydarzeń przestawały reagować po zminimalizowaniu czatu.
 • Kalendarz wydarzeń wyświetla się teraz poprawnie po osiągnięciu wymaganego poziomu.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał dodawanie tymczasowych skórek Kwiatowych w Kantorze Handlowym.
 • Wprowadzono zmiany w częściach Pioniera w Deszczu Gwiazd, które mogły uniemożliwiać graczom postęp.
 • Usunięcie budynku z nałożoną trwałą skórką spowoduje teraz powrót tej skórki do menu gwiazdy.
 • Naprawiono niektóre problemy z tłumaczeniem.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.