Changelog 10.11.2022  • NOWE FUNKCJE:
  • Backend: Ulepszono niektóre technologie w tle.
  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Interfejs: Przerobiono panel historii handlu, aby wyświetlał prawidłowe dane i zoptymalizowano jego wydajność.
  • Walka: Raport z bitwy ponownie pokazuje prawidłową liczbę punktów życia.
  • Tekst: Naprawiono błąd, który powodował obcinanie liczb powyżej miliona w niektórych językach.
  • Excelsior: Naprawiono błąd, który mógł powodować zacinanie się interfejsu Excelsiora.
  • Premia: Prestiżowe Premia Dla Znajomego będzie teraz prawidłowo nakładana na nowo pozyskanych specjalistów.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.