Changelog 15.06.2021  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Naprawiono problem z pamięcią czatu, który był związany z błędem „Out of Memory”.
  • Dodano kolory czatu (dla moderatorów, pracowników Blue Byte i Ubisoft) + drobne poprawki.
  • „Pixel-Perfect” ustawienie wyłączono, w celu poprawienia wydajności (FPS).
  • Wdrożono panel budowy Poszukiwacza.
  • Poszukiwacz może być teraz ponownie umieszczony i używany zgodnie z przeznaczeniem.
  • Poprawiono pasek zasobów w Domu Władyki.
  • Naprawiono panel darowizn (tylko związane z wydarzeniami).
  • Poprawiono panel sterowania kamery.
  • Naprawiono skocz na plac budowy po kliknięciu w kolejkę budowy.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.