Changelog 16.09.2016 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Budynki: Epicki Skład Drewna może być teraz kliknięty po rozpoczęciu produkcji.
 • Golem: Zmniejszono czas odradzania Golema z 23 do 16 godzin.
 • Grafika: Dodano nową opcję techniczną dla renderowania budynków, która daję większą kontrolę nad różnymi warstwami budynków (zapobiegnie to wycinanie budynku przez inne elementy).
 • Grafika: Ramki dla obrazków nagród w Excelsiorze zostały poprawione.
 • Grafika: Dodano brakujące ikony do osiągnięć Halloween.
 • Grafika: Zastąpiono stare ikony nowymi.
 • Grafika: Zmieniono ikonę gogli szpiegowskich.
 • Grafika: Dodano nowe ikony dla Epickiego Składu Drewna oraz dla Epickiej Farmy.
 • Odkrywca: Umiejętności Nieustraszonego Odkrywcy powinny teraz działać poprawnie.
 • Misja: Zadania, które wymagają kopalń, będą brały również przemysłowe kopalnie pod uwagę.
 • Misja: Anulowanie „Wyspa Tikki” nie będzie już oznaczać niepoprawnego zadania.
 • Misja: „Pierwsza Kopalnia Złota” będzie można zakończyć poprzez wybudowanie przemysłowej kopalni złota.
 • Stabilizacja: Kilka usprawnień w celu zwiększenia stabilności strefy.
 • Interfejs: Ulepszenia interfejsu Golema.
 • Interfejs: Okno pomocy od teraz pojawi się zgodnie z przeznaczeniem po zdobyciu pierwszej wyprawy.
 • Interfejs: Interfejs premii do wypraw został poprawiony.
 • Interfejs: Interfejs teraz zachowuje się poprawnie, kiedy zdrowie Golema wynosi zero.
 • Interfejs: Przycisk przewijania w Excelsiorze został nieznacznie skorygowany.
 • Interfejs: Funkcja wyszukiwania tekstu w menu gwiazdy została poprawiona. Zmienione nazwy specjalistów powinny być pokazywane teraz poprawnie.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.