Changelog 18.08.2016  • NOWE FUNKCJE:
  • Event Halloween 2016: Pierwsza wersja eventu Halloween 2016. Ta aktualizacja zawiera jeszcze wiele obrazów zastępczych (na przykład przycisk, do zniszczenia golema nie posiada ikony).
  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Przygoda: Ikona w wiadomości o użyciu raportu o stanie floty w Cenne Dane działa prawidłowo.
  • Budynek: Dekoracje w wysokiej rozdzielczości są prawidłowo renderowane.
  • Interfejs: Informacje po najechaniu myszką na panel Excelsiora są teraz wyświetlane poprawnie.
  • Interfejs: Sortowanie według daty i czasu działa teraz poprawnie w menu gwiazdy.
  • Interfejs: Pinezka w menu gwiazdy od teraz znika, gdy menu zostaje zamknięte.
  • Interfejs: Przyciski w oknie Generała teraz działają poprawnie, podczas wybierania innego okna.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.