Changelog 21.06.2023  • NOWE FUNKCJE:
  • Skórki Budynków: System skórek budynków został gruntownie przerobiony. Stałe skórki powrócą teraz do menu gwiazdy, jeśli zostanie nałożona na nie inna skórka.
  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Interfejs: Okna budynków nie pozostaną już otwarte podczas przełączenia strefy.
  • Interfejs: Naprawiono błąd powodujący obcinanie liczb powyżej 1 miliona.
  • Tekst: Poprawiono kilka błędów tekstowych.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.