Changelog 23.02.2017  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Generałowie: Dodano okno z potwierdzeniem dla generałów odsyłanych do menu gwiazdy.
  • Umiejętność Generała: „Wrogie Przejęcie” od teraz wyświetla wiadomość dla gracza.
  • Umiejętność Generała: Drzewko umiejętności jest teraz pokazane na przygodzie.
  • Umiejętność Generała: Poprawiono wyświetlanie opisu umiejętności pokazujących zły procent.
  • Umiejętność Generała: Efekt dla umiejętności „Natychmiastowe Ozdrowienie” jest aktywny zawsze.
  • Umiejętność Generała: „Szał Bitewny” teraz powinien działać poprawnie.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.