Changelog 25-26.01.2018  • NOWE FUNKCJE:
  • Nowa Premia z Zadaniami: Nowa premia z zadaniami jest dostępna u Kupca w kategorii Epickie Przedmioty.
  • ZMIANY I ULEPSZENIA
  • Wielkanoc 2018: Uniwersytet jako nagroda zastąpiono nowym budynkiem mieszkalnym: Kosz Wielkanocny.
  • Ogólne: Zablokowanie Położenia pomnika Króliczka Wielkanocnego zostało poprawione; może nie pasować do wszystkich poprzednich przestrzeni.
  • Misja: Zadanie „Wsparcie nie jest bezpłatne” teraz policzy zpremiowane ulepszone piekarnie do jego wymagań.
  • Wielkanoc 2018: Nowy „tropikalny” filtr kolorów został dodany do Kupca w kategorii Wielkanoc.
  • Wielkanoc 2018: Nowa premia rekrutacyjna „Toczenie Jajka Wielkanocnego” została dodana do Kupca w kategorii Wielkanoc.
  • Wielkanoc 2018: Premie w Wiosennym Parku zostały zbalansowane.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.