Changelog 25.11.2021  • NOWE FUNKCJE:
  • Event Świąteczny 2021: Dodano kilka nowych funkcji do Wydarzenia Świątecznego 2021. Należy pamiętać, że są one nadal w fazie testowania.
  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Premie: Naprawiono błąd, w wyniku którego prestiżowa premia dla przyjaciela znikała po kilku godzinach .
  • Premie: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał Certyfikatom Gildii zwiększenie pojemności gildii.
  • Nagrody: Pokonanie lidera sektora ponownie zagwarantuje nagrody.
  • Interfejs: Naprawiono błąd, który powodował, że elementy menu gwiazdki były nieprawidłowo wyświetlane jako nieaktywne.
  • Interfejs: Ukończenie zadania nie spowoduje już skoku listy w Księdze zadań na górę listy.
  • Błąd Strefy: Naprawiono problem powodujący zablokowanie strefy.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.