Changelog 26.04.2018 • NOWE FUNKCJE:
 • Punkty Zdrowia Wrogiego Obozu: Obozy wroga są teraz reprezentowane przez nowy, duży pasek zdrowia, który wskazuje pozostałe punkty życia!
 • Nowe Ulepszenia Interfejsu: Różne elementy interfejsu użytkownika zostały ulepszone, aby uczynić rozgrywkę łatwiejszą:
  • Wielkość Kantoru Handlowego/Sprzedaży oraz okna Menu Gwiazdy zostały powiększone, aby pokazać więcej przedmiotów i poprawić użyteczność.
  • Wszystkie czasowe okna produkcyjne (takie jak Koszary, Magazyny Prowiantu…) teraz pozwalają wprowadzać tekst przy wybieraniu ilości.
  • Automatycznie wprowadź domyślnie maksymalną ilość rekrutów w Koszarach i ustaw ostrość okna na dane wejściowe dla wprowadzonej liczby.
  • „Wybierz/Odznacz wszystkie filtry” zostały dodane do Kantoru Handlowego, aby poprawić jego użyteczność.
  • Ilości premii jest aktualizowana natychmiast, gdy stosuje się kila premii w krótkim odstępie czasu.
  • Teraz nie powinno być możliwe wpisanie „0” jako ilość dla produkowanych premii.
  • Panel „Zastosuj premie” powinien teraz ukrywać się automatycznie, gdy wszystkie premie zostały użyte.
  • Podgląd walki jest aktywny po wybraniu obozu, więc gracze mogą zobaczyć podgląd na wielu obozach bez konieczności ponownego wybierania żołnierzy.
  • Poprawiono zachowanie przewijania we wszystkich oknach interfejsu, aby było bardziej dokładne i spójne.
  • Możesz teraz użyć klawisza „ENTER” do potwierdzenia handlu i premii.
  • Możesz teraz użyć klawisza „ESC” key aby opuścić okna interfejsu i przejść z powrotem do pod-paneli.
  • Zapamiętanie ostatniej ilość premii, jeśli otwarte jest to samo okno z premiami, aby objąć wspólną sytuację, w której gracz chce przydzielić zasoby równomiernie między depozytami.
  • Okno powinno teraz wyśrodkować się przy wprowadzaniu tekstu podczas otwierania okna handlu i panelu przy stosowaniu premii.


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.