Event Halloween 2021 – Kalendarz Eventowy
Rodzaj: Zwykłe drzwi.
Ilość: 11
Opis: Można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą Klejnotów)
Wymagania: Nie ma znaczenia, czy poprzednie drzwi są nadal zamknięte, czy też nie.
Nagrody: Zapewniają podstawowe korzyści (takie jak zasoby), czasami wybrane losowo!
Rodzaj: Specjalne drzwi.
Ilość: 5
Opis: można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą 50 Klejnotów).
Wymagania: Wszystkie poprzednie drzwi muszą być otwarte.
Nagrody: Większość specjalnych drzwi oferuje wybór pomiędzy kilkoma nagrodami.

Dzień Klejnoty Nagroda Dzień Klejnoty Nagroda
1 100 2x 12 100 2x
2 100 13 100 150
3 100 10 14 100
4 100 100 15 100 25
5 100 3x 16 100 2x
6 100 3x 17 100 1x
7 300 10 lub 10 lub 10 18 100 3x
8 100 50 19 300
9 100 2x 20 100 250
10 100 3x 21 100 2x
11 300


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.