Problem z logowaniem.Uwaga, ci co grają przez klienta, mogą wejść do gry:

  • Utwórz skrót client.exe na pulpicie.
  • Kliknij na ten skrót, wybierz właściwości i w oknie element docelowy dopisz po client.exe –fastlogin
  • Uruchom grę przez utworzony skrót.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.