Ali Baba, Młody Drwal – DUCH + DB + SGG + MGG + NIE + MRÓZ + SAM (generalu72)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 4x 3x
  • 155 Rekrut [-141]
  • 1.000 Zbrojny [-282]
  • 230 Rycerz [-30]
  • 1.335 Konny Arkebuzer
  • 523 Konny Zbrojny
  • 72 Arkebuzer w Zbroi

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

DUCH DB MGG MRÓZ
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 1/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
SAM NIE SGG
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 1/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Pierwsza Pomoc 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 2/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1Głównym bonusem tej wersji jest czas, ale wymaga większej liczby generałów i większej liczby dostępnych jednostek. Można to zrobić w 20-25 minut od rozpoczęcia pierwszego ataku. Również użycie tylko 3 generałów blokujących pozwala ci rozpocząc od razu następną przygodę AMD (masz kolejnych 3 generałów z tawerny dostępnych na twojej wyspie). Jeśli nie używasz generała Drżącej Brody, pomiń atak na obóz 2, wyślij tylko atak na obóz 3. Aby zaoszczędzić czas, bardzo ważna jest kolejność ataków i przemieszczania się twoich generałów pomiędzy rozmieszczeniem ich garnizonów. Ta wersja używa tylko jednego ponownego ustawienia, z G1 do G2.
Można to zrobić z różnymi generałami z odpowiednim wojskiem. Użyj symulatora, aby pozmieniać niezbędne ataki.
Straty to średnia wartość z zastosowanymi umiejętnościami regeneracji. Korzystanie z Drżącej Brody wynagradza cię dodatkowo gwiezdnymi monetami i najemnikami.
Przed użyciem ataków z tabeli przeczytaj uważnie instrukcje w sekcji blokowanie, aby uzyskać najlepszy czas i uniknąć błędów.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 180 Szermierz 1 fala (GEN) 195 Konny Zbrojny (BLOK)
G1 2 110 Pustynny Strzelec, 100 Kamienne Działo 1 fala (MRÓZ) 1 Rekrut
1 fala (DB) 175 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 3 120 Jeździec, 80 Pustynny Strzelec, Sprytny Rozbójnik 1 fala (DUCH) 70 Zbrojny, 160 Konny Arkebuzer [straty: 33Z]
G2 4 80 Szermierz, 80 Łucznik Konny 1 fala (DUCH) 230 Zbrojny [straty 43Z]
G2 4A 90 Zwadźca, 100 Pustynny Strzelec 1 fala (DB) 175 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 5 150 Mistrz Miecza 1 fala (GEN) 195 Konny Zbrojny (BLOK)
G2 6 70 Jeździec, 70 Szermierz, 50 Wydmowy Strzelec 1 fala (GEN) 164 Konny Zbrojny, 36 Arkebuzer w Zbroi (BLOK)
G2 7 80 Jeździec, 90 Wydmowy Strzelec, Chciwy Rozbójnik 1 fala (DUCH) 70 Zbrojny, 160 Konny Arkebuzer [straty: 22Z]
G2 8 80 Łucznik Konny, 90 Zwadźca 1 fala (DUCH) 230 Rycerz [straty: 30R]
G2 9 70 Jeździec, 70 Szermierz 1 fala (NIE) 50 Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 39Z]
G2 10 80 Jeździec, 80 Wydmowy Strzelec, Tajemniczy Rozbójnik 1 fala (DUCH) 70 Zbrojny, 160 Konny Arkebuzer [straty: 28Z]
G2 11 70 Łucznik Konny, 70 Pustynny Strzelec 1 fala (GEN) 120 Konny Zbrojny (BLOK)
G2 12 70 Mistrz Miecza, 60 Wydmowy Strzelec, 50 Jeździec 1 fala (GEN) 164 Konny Zbrojny, 36 Arkebuzer w Zbroi (BLOK)
G2 13 90 Pustynny Strzelec, 90 Jeździec, Mądry Rozbójnik 1 fala (DUCH) 70 Zbrojny, 160 Konny Arkebuzer [straty: 25Z]
G2 14 90 Zwadźca, 80 Jeździec, Zdradziecki Rozbójnik 1 fala (DUCH) 70 Zbrojny, 160 Konny Arkebuzer [straty: 25Z]
G2 15 90 Pustynny Strzelec, 90 Łucznik Konny 1 fala (DUCH) 230 Zbrojny [straty: 42Z]
G2 16 180 Szermierz 1 fala (SAM) 45 Zbrojny, 200 Konny Arkebuzer [straty: 25Z]
G2 17 100 Pustynny Strzelec, 100 Kamienne Działo 1 fala (DB) 175 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 18 70 Mistrz Miecza, 40 Pustynny Strzelec, 50 Szermierz 1 fala (GEN) 164 Konny Zbrojny, 36 Arkebuzer w Zbroi (BLOK)
G2 19 80 Jeździec, 80 Kamienne Działo, Władca Bandytów 1 fala (MGG) 155 Rekrut
1 fala (SGG) 295 Konny Arkebuzer [straty: 141Re]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1-3Obóz 4-10Obóz 11-19

Wyślij T1 na blok obozu 1. Po skończonych bębnach, wyślij MRÓZ oraz DB na obóz 2 oraz G4 na obóz 3.

Aby uzyskać najlepszy czas, ponownie rozmieść w kolejności: G1, G2, G3, T2, T3, T1, TB, STF, LON, YGG, OGG, G4(uzupełnij ją).
Wyślij G1 na obóz 4.
Kiedy G1 osiągnie 9-10 flagę odległosci w kierunku T1, wyślij T1 na obóz 5/ T2 na obóz 6 / G2 na obóz 7 / TB na obóz 4A.
Kiedy G1 wróci – przładuj go – a nastepnie wyślij na obóz 8.
Kiedy G1 osiągnie 9-10 flagę odległosci w kierunku NIE, wyślij NIE na obóz 9 / G4 na obóz 10.

Po pokonaniu obozu przywódcy 7, zmień wojsko w T1 oraz zuzupełnij G2.
Wyślij T1 na obóz 11 / T2 na obóz 12/ G2 na obóz 13 / G3 na obóz 14.
Między czasie, kiedy G1 wróci, zmień wojsko.
Kiedy G2/G3 miną już G1, wyślij G1 na obóz 15 / SAM na obóz 16.
Kiedy SAM minie DB, wyśli DB na obóz 17.
Kiedy TB osiągnie 9-10 flagę odległosci w kierunku T3, wyślij T3 na obóz 18, MGG oraz SGG na obóz 19.
Teraz ciesz się 10 wolnymi minutami, kiedy Twoi generałowie zmierzają do końca! To jest prostsze, niż Ci się wydaje!

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.