Dzieci Sawanny – Generał Borys z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 6x
 • 1.981 Rekrut [-1.981]
 • 188 Ochotnik [-188]
 • 307 Konny [-220]
 • 129 Kusznik
 • 129 Elitarny Żołnierz
 • 3x 7x
 • 1.186 Rekrut [-1.186]
 • 188 Ochotnik [-188]
 • 629 Konny [-220]
 • 129 Kusznik
 • 314 Elitarny Żołnierz
W wersji bez bloków nie musimy atakować obozu 19. Atakujemy po kolei: 18, 20, 21 oraz 22.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (BRS) 56 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 123 Konny [straty: 56R]
G1 2 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 180 Rekrut [straty: 52R]
G1 3 2 śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (BRS) 89 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 10 Konny, 80 Kusznik [straty: 89R]
G1 4 100 Łotrzyk, 80 Łowca 1 fala (BRS) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 144 Konny [straty: 35R]
G1 5 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 99 Rekrut, 81 Elitarny Żołnierz [straty: 99R]
G1 6 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (BRS) 57 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Konny [straty: 57R]
G1 7 100 Łotrzyk, 100 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 57 Rekrut, 123 Elitarny Żołnierz [straty: 57R]
G1 8 50 Łotr, 60 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 83 Rekrut, 97 Elitarny Żołnierz [straty: 83R]
G1 9 100 Łotr, 40 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 106 Rekrut, 74 Elitarny Żołnierz [straty: 106R]
G1 10 Żelaznozębny, 50 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (BRS) 87 Rekrut, 10 Konny, 83 Kusznik [straty: 87R, 50K]
G2 11 50 Oprych, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (BRS) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 147 Konny [straty: 32R]
G2 12 Żelaznozębny, 60 Łowca, 60 Oprych, 60 Pies Strażniczy 1 fala (200) 60 Konny
2 fala (BRS) 100 Rekrut, 1 Żołnierz, 79 Kusznik [straty: 100R, 60K]
G2 13 50 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 51 Rekrut, 129 Elitarny Żołnierz [straty: 51R]
G2 14 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (BRS) 31 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 148 Konny [straty: 31R]
G2 15 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (BRS) 54 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 125 Kusznik [straty: 54R]
G2 16 55 Łowca, 55 Oprych, 55 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 62 Rekrut, 118 Elitarny Żołnierz [straty: 62R]
G2 17 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 69 Ochotnik, 111 Elitarny Żołnierz [straty: 69 Och]
G3 18 150 Oprych 1 fala (200) 80 Rekrut
2 fala (BRS) 123 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 56 Kusznik [straty: 203R]
G3 19 150 Oprych 1 fala (200) 80 Rekrut
2 fala (BRS) 123 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 56 Kusznik [straty: 203R]
G3 20 100 Oprych, 100 Łowca 1 fala (BRS) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 30 Konny, 47 Kusznik [straty: 102R]
G3 21 100 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 120 Rekrut, 60 Elitarny Żołnierz [straty: 120R]
G3 22 Chuck, 70 Oprych, 60 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (BRS) 50 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Kusznik [straty: 50K, 50 Och]
G4 23 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (BRS) 54 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 125 Kusznik [straty: 54R]
G4 24 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 69 Ochotnik, 111 Elitarny Żołnierz [straty: 69 Och]
G4 25 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (BRS) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 147 Konny [straty: 32R]
G4 26 Żelaznozębny, 60 Oprych, 60 Łowca, 60 Pies Strażniczy 1 fala (200) 60 Konny
2 fala (BRS) 101 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 78 Kusznik [straty: 101R, 60K]
G5 27 2 Śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (BRS) 91 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 10 Konny, 78 Kusznik [straty: 91R]
G5 28 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 99 Rekrut, 81 Elitarny Żołnierz [straty: 99R]
G5 29 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 52 Rekrut, 128 Elitarny Żołnierz [straty: 52R]
G5 30 Jednooki Bert, Śmierdziel, 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 77 Rekrut, 103 Elitarny Żołnierz [straty: 77R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4Obóz 8 i 9Obóz 16Obóz 18, 19, 20 i 21Obóz 25Obóz 29

Z Ga (19 Elitarny Żołnierz + 131 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W2 (1 fala (BRS) 99 Rekrut, 81 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Borysa na obóz 5.

Z Gd (14 Elitarny Żołnierz + 186 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (106 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G1 (1 fala (200) 50 Konny) oraz
z W (2 fala (BRS) 87 Rekrut, 10 Konny, 83 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.

Z Gf (14 Elitarny Żołnierz + 175 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie czerwonym kółkiem
z W (1 fala (BRS) 69 Ochotnik, 111 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Borysa na obóz 17.

Z Gg (93 Elitarny Żołnierz + 103 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gh (93 Elitarny Żołnierz + 103 Konny) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z Gi (45 Elitarny Żołnierz + 149 Konny) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Gj (82 Elitarny Żołnierz + 114 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 50 Konny) oraz
z W (2 fala (BRS) 50 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 22.

Z Gk (164 Konny) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z G4 (1 fala (200) 60 Konny) oraz
z W (2 fala (BRS) 101 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 78 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 26.

BLOK RYZYKOWNY
Z Gl (85 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 29, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 77 Rekrut, 103 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Borysa na obóz 30.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.