Łupieżcy Grobowców – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I, II, III i IV
  • 5x
  • 610 Rekrut [-610]
  • 50 Ochotnik [-50]
  • 130 Konny
  • 140 Łucznik [-140]
  • 150 Kusznik
  • 40 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (200) 160 Rekrut, 40 Elitarny Żołnierz [straty: 160R]
G1 2 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (200) 110 Rekrut
2 fala (200) 50 Rekrut, 20 Łucznik, 130 Kusznik [straty: 160R, 20Ł]
G1 3 50 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (200) 120 Łucznik
2 fala (200) 130 Konny, 70 Kusznik [straty: 120Ł]
G1 4 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 48 Siewca Pożogi, 2 Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 90 Rekrut
3 fala (200) 50 Ochotnik, 150 Kusznik [straty: 290R, 50 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.