Łupieżcy Grobowców – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I, II, III i IV – WERSJA I GRACZ I, II, III i IV – WERSJA II
 • 3x
 • 440 Rekrut [-440]
 • 72 Ochotnik [-72]
 • 180 Konny
 • 120 Łucznik [-120]
 • 200 Kusznik
 • 110 Elitarny Żołnierz
 • 2x
 • 415 Rekrut [-415]
 • 72 Ochotnik [-72]
 • 180 Konny
 • 120 Łucznik [-120]
 • 225 Kusznik
 • 110 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (250) 140 Rekrut, 110 Elitarny Żołnierz [straty: 140R]
G1 2 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (250) 72 Ochotnik, 20 Łucznik, 158 Kusznik [straty: 20Ł, 72 Och]
G1 3 50 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (200) 100 Łucznik
2 fala (250) 180 Konny, 70 Kusznik [straty: 100Ł]
G1 4 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 48 Siewca Pożogi, 2 Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 50 Rekrut
3 fala (250) 50 Rekrut, 200 Kusznik [straty: 300R] lub
1 fala (250) 250 Rekrut
2 fala (250) 25 Rekrut, 225 Kusznik [straty: 275R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.