Łupieżcy Grobowców – Generał MSW + Anslem z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I, II, III i IV
  • 412 Rekrut [-412]
  • 110 Łucznik [-110]
  • 145 Kusznik
  • 122 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 98 Rekrut, 122 Elitarny Żołnierz [straty: 98R]
G1 2 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (MSW) 69 Rekrut, 20 Łucznik, 131 Kusznik [straty: 69R, 20Ł]
G1 3 50 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (MSW) 20 Rekrut, 90 Łucznik, 110 Kusznik [straty: 20R, 90Ł]
G1 4 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 48 Siewca Pożogi, 2 Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (ANS) 150 Rekrut
2 fala (MSW) 75 Rekrut, 145 Kusznik [straty: 225R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.