Łupieżcy Grobowców – Generał Nusala + Młodszy z Kusznikami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I, II, III i IV
  • 2x
  • 79 Rekrut [-75]
  • 105 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

NUS MGG
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 75 Rekrut, 105 Kusznik [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 75 Rekrut, 105 Kusznik [straty: 0]
G1 3 50 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 75 Rekrut, 105 Kusznik [straty: 0]
G1 4 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 48 Siewca Pożogi, 2 Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 75 Rekrut, 105 Kusznik [straty: 75R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.