Łupieżcy Grobowców – Generał Nusala z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I, II, III i IV
  • 434 Rekrut [-434]
  • 25 Łucznik [-25]
  • 125 Kusznik
  • 86 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (NUS) 79 Rekrut, 86 Elitarny Żołnierz [straty: 79R]
G1 2 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (NUS) 45 Rekrut, 25 Łucznik, 95 Kusznik [straty: 45R, 25Ł]
G1 3 50 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (NUS) 75 Rekrut, 90 Kusznik [straty: 75R]
G1 4 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 48 Siewca Pożogi, 2 Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 160 Rekrut
2 fala (200) 75 Rekrut, 125 Kusznik [straty: 235R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.