Łupieżcy Grobowców – MGG + SAM (Ultim)


WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 247 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MGG SAM
Pierwsza Pomoc 1+/3
Ozdrowienie 1/1
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (MGG) 1 Kusznik
2 fala (SAM) 245 Kusznik [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (MGG) 1 Kusznik
2 fala (SAM) 245 Kusznik [straty: 0]
G1 3 50 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (MGG) 1 Kusznik
2 fala (SAM) 245 Kusznik [straty: 0]
G1 4 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 48 Siewca Pożogi, 2 Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Kusznik
2 fala (SAM) 245 Kusznik [straty: 0]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.