Łupieżcy Grobowców – SGG + MGG + BRS + NUS (StachuSiekiera)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 6 Elitarny Żołnierz
  • 129 Konny
  • 293 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

BRS NUS MGG SGG
Pierwsza Pomoc (1/3)
Potężna Szarża (3/3)
Powiększony Garnizon (3/3)
Mistrz Planowania (1/1)
Pierwsza Pomoc (1/3)
Ozdrowienie (1/1)
Pierwsza Pomoc (1/3)
Ozdrowienie (1/1)
Pierwsza Pomoc (1/3)
Najazd (3/3)
Powiększony Garnizon (3/3)
Mistrz Planowania (1/1)


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (MGG) 1 Elitarny Żołnierz
2 fala (BRS) 2 Elitarny Żołnierz, 129 Konny, 64 Kusznik [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (NUS) 1 Elitarny Żołnierz
2 fala (BRS) 2 Elitarny Żołnierz, 129 Konny, 64 Kusznik [straty: 0]
G1 3 50 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (NUS) 1 Elitarny Żołnierz
2 fala (BRS) 2 Elitarny Żołnierz, 129 Konny, 64 Kusznik [straty: 0]
G1 4 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 48 Siewca Pożogi, 2 Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 1 Elitarny Żołnierz
2 fala (MGG) 1 Elitarny Żołnierz
3 fala (SGG) 2 Elitarny Żołnierz, 293 Kusznik [straty: 0]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.