Łupieżcy Grobowców – ZAK (Ragnar1709)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 3x
  • 628 Rekrut [-625]
  • 90 Żołnierz
  • 13 Łucznik [-10]
  • 60 Konny
  • 134 Kusznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (ZAK) 110 Rekrut, 90 Żołnierz [straty: 77R]
G1 2 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (200) 120 Rekrut
2 fala (ZAK) 53 Rekrut, 13 Łucznik, 134 Kusznik [straty: 156R, 10Ł]
G1 3 50 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (200) 110 Rekrut
2 fala (ZAK) 58 Rekrut, 60 Konny, 82 Kusznik [straty: 140R]
G1 4 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 48 Siewca Pożogi, 2 Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (ZAK) 180 Rekrut
2 fala (200) 75 Rekrut, 125 Kusznik [straty: 252R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.