Łupieży Grobowców – Generał 270 + Borys + Nusala + MSW z Kusznikami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I, II, III i IV
  • 2x
  • 128 Rekrut [-128]
  • 172 Konny
  • 216 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

270 BRS NUS
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 23 Rekrut, 172 Konny [straty: 24R]
G1 2 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 12 Rekrut, 103 Konny, 80 Kusznik [straty: 13R]
G1 3 50 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (NUS) 20 Rekrut, 85 Konny, 75 Kusznik [straty: 20R]
G1 4 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 48 Siewca Pożogi, 2 Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 1 Rekrut
3 fala (270) 69 Rekrut, 216 Kusznik [straty: 71R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.