Aktualizacja 28.01.2016  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Generałowie nie utkną podczas ataku.
  • Przygody mogą zostać usunięte z Menu Gwiazdy.
  • Zamierzona maksymalna ilość złoża (żelaza, miedzi i marmuru) może zostać znowu odnaleziona.
  • Zegar zadań gildii poprawnie wyświetla północ GMT jako czas resetu zadań gildii.
  • Poprawki mające na celu zmniejszenie występowania błędu: uszkodzony obszar serwera.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.